s

Akai EWI-1000 & EWV-2000

Akai EWI-1000 & EWV-2000

Please contact us to discuss pricing.

Akai EWI-1000 & EWI-2000 For Sale. Vintage wind controller and analog sound module.